Modifikasjons-konferansen

25. – 26. MARS 2025 – CLARION HOTEL AIR – SOLA​

Medvirkende selskaper 2024 :
Modifikasjonskonferansen 2024

Incentiver og ambisjoner - hvordan skape merverdi?

Hvordan incentiver til et utvidet samarbeid mellom kunde og leverandør kan skape reell merverdi for alle involverte, er hovedtema når nærmere 300 deltagere samles til årets Modifikasjonskonferanse.

Drift, vedlikehold og modifikasjoner på norsk sokkel er viktig for å kunne gi Europa energien som landene trenger. Markedet er enormt, mellom 40-50 milliarder kroner per år frem til 2027. Bare i de par neste årene er det planlagt mer enn 1500 modifikasjonsprosjekter på norsk sokkel, og flere hundre på landanleggene. Allerede melder bransjen at høy aktivitet går utover kvaliteten, med mye feilretting, vansker med leveranser av materiell og mangel på kompetent personell. Utfordringene er hovedtema for Modifikasjonskonferansen 2024.

Modden 24 oppfordrer operatører, hovedleverandører og ISO-leverandører til å adressere felles utfordringer rundt tilgang på kapasitet og kompetanse, incentiver og deling av risiko, og hvordan nye samarbeidsformer kan gi en bedre gjennomføringskapasitet og arbeidsflyt. Som å dreie fokus fra straff til insentiv, med felles forståelse av risiko, der operatører og leverandører taper og tjener sammen. Hvordan bransjen løser disse utfordringene i fellesskap blir avgjørende for å komme i mål med alle oppgavene, og dermed også svært viktig for skogen av underleverandører.

Som vanlig legger de store aktørene frem sine V&M porteføljer, og i tillegg vil vi presentere de beste tekniske løsninger fra et knippe mindre spesialister.

280 deltagere i 2023.

Modden ble startet i 1998, og er den største konferansen i sitt slag i Norge med 280 deltagere i 2023. Sponsorater og utstilling med 36 stands var utsolgt lang tid i forveien.

Delegater
0 +
Utstillere
0
Foredragsholdere
0
På scenen

Best case presentasjoner

Modden 2023 introduserte Best Case presentasjoner. Her fortalte oljeselskapene og de store leverandørene hvordan de hadde samarbeidet med mindre leverandører om tekniske og kostnadsbesparende løsninger. Modden 24 går et steg lenger. Operatører, hovedleverandører og ISO-leverandører vil adressere felles utfordringer rundt tilgang på kapasitet og kompetanse, incentiver og risikodeling. Og hvordan nye samarbeidsformer kan gi en bedre gjennomføringskapasitet og arbeidsflyt. Slik oppfordres de til å dele scenen med underleverandører for å presentere Best Case der disse utfordringene blir adressert.

Programmet

Programkomitéen

Lars Sem

komiteformann, Wood.

Anders Bjelland

ConocoPhillips

Inge Bjørkevoll

Vår Energi

Fredrik Horne

Aker Solutions

Helge Keilen

Offshore Media Group

Geir Leirfall

AkerBP

Trond Sel

Aibel

Jone Stangeland

Equinor

Arne Vervik

IKM

Våre partnere

Hovedpartnere
Konferansepartnere
Sosialt nettverkstreff

Festmiddag med underholdning

Kvelden 25. mars inviterer vi til festmiddag i forbindelse med konferansen. Her byr vi på 3 retters middag med hyggelige samtaler og underholdning.