2017 har potensial til å bli et særs viktig år for videreutviklingen av Barentshavet.

Hele 13 brønner er planlagt boret i nord. Mest spenning knytter det seg naturlig nok til Korpfjell-boringen, også kalt «den mest spennende letebrønnen på norsk sokkel på flere tiår».

Ifølge oljeanalytiker Jarand Rystad i Rystad Energy, kan Korpfjell ha potensial til å inneholde hele 10 milliarder fat olje. I tillegg skal det bores viktige brønner som langt på vei vil avgjøre utbyggingspotensialet i Alta/Gohta, og her har Lundin allerede klokket inn årets første funn, Filicudi.

Les hele saken på Petro.no