Oljedirektoratet har siden 2012 arbeidet med å kartlegge det norske havområdet i den østlige delen av Barentshavet nord.

Forventede utvinnbare ressurser for den østlige delen av Barentshavet nord er beregnet til 1370 millioner Sm3 oljeekvivalenter. Dette tilsvarer 8,6 milliarder fat.

«De forventede utvinnbare ressursene fordeler seg på henholdsvis 825 millioner Sm3 o.e. væske og 545 milliarder Sm3 o.e. gass», skriver Oljedirektoratet i en fersk rapport.

Les hele saken på Petro.no